Kultur röd

Föreställning

2 teaterpedagoger ger lektioner med grundläggande kunskaper inom skådespel. Ett större uppspel på ca. 30min avslutar kursen.

* Röst*

*Koncentration*

*Improvisation*

*Manus*

*Uppspel*

Ca. 24 lektioner (á 120min)

Max 20 elever

 70.000 kr (inkl. reseersättning)

Kulturaktörerna kan enkelt skräddarsy ett koncept

utefter era teman och önskemål.

 

Boka in ett möte!