Kultur röd

 

 

Kulturaktörerna är en ideell förening som verkar i Östergötland. 

Med basen i Linköping vill vi sprida kultur i hela länet, med omnejd.

Vi skapar kultur i olika former för att bemöta allmänhetens intresse.

Föreningen tror på nyskapande idéer och att kunna bidra till ett ökat kulturintresse framförallt hos ungdomar. Kulturaktörerna är dock inte inriktadepå en specifik målgrupp eller genre, utan ser möjligheter för alla typer av konstformer.