Kultur röd

2 Dramaövningar

2 teaterpedagoger ger två lektioner med

grundläggande kunskaper inom drama.

* Röst*

*Koncentration*

*Improvisation*

Varje lektion bör ligga på ca 80min.

 5500 kr + reseersättning 

 6 Dramaövningar + Uppspel

2 teaterpedagoger ger sex lektioner med grundläggande kunskaper inom drama. På sista lektionen görs ett mindre uppspel för publik.

* Röst*

*Koncentration*

*Improvisation*

*Uppspel*

Varje lektion bör ligga på ca 80min.

 19.000 kr + reseersättning

Kulturaktörerna kan enkelt

skräddarsy ett koncept

utefter era teman och önskemål.

 

Boka in ett möte!

 

4 Dramaövningar

2 teaterpedagoger ger fyra lektioner med

grundläggande kunskaper inom drama.

* Röst*

*Koncentration*

*Improvisation*

Varje lektion bör ligga på ca 80min.

 11.000 kr + reseersättning

8 Dramaövningar + Uppspel

2 teaterpedagoger ger åtta lektioner med grundläggande kunskaper inom drama. På sista lektionen görs ett mindre uppspel för publik.

* Röst*

*Koncentration*

*Improvisation*

*Uppspel*

Varje lektion bör ligga på ca 80min.

 25.000 kr + reseersättning

10 Dramaövningar + Uppspel

2 teaterpedagoger ger tio lektioner med grundläggande kunskaper inom drama. På sista lektionen görs ett mindre uppspel för publik.

* Röst*

*Koncentration*

*Improvisation*

*Uppspel*

Varje lektion bör ligga på ca 80min.

 30.000 kr + reseersättning