Kultur röd

Skapande Skola

 

Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan.

 

Skapande skola är en statlig satsning som har funnits sedan 2008, då Statens Kulturråd fick i uppdrag av regeringen att årligen fördela 55 miljoner kronor till professionella kulturinsatser

i årskurs 7-9.

 

Hösten 2010 utökades satsningen till att även omfatta årskurs 4-6. En ytterligare utökning gjordes året därpå och från och med hösten 2011 omfattar Skapande skola hela grundskolan, från årskurs 1-9.

 

Idag delas ca 150 miljoner kronor årligen ut till aktiviteter inom ramen för Skapande skola.

 

Skapande skola syftar till:

• att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

 

• att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

 

 Text från linkoping.se

Kulturaktörerna kan enkelt skräddarsy ett koncept

utefter era teman och önskemål.

 

Boka in ett möte!

Kulturaktörerna har många års erfarenhet och utbildning inom pedagogiskt lärande.

 

Eftersom staten vill få in mer kultur i skolan, vill självklart vi bidra med vår kunskap.

 

Nedan kan du läsa vad vi har att erbjuda.

Priser och upplägg kan i vissa fall diskuteras.

 

____________________________________

 

Gör så här:

- Boka in ett möte med oss så vi kan diskutera vad ni har för önskemål. Sedan kommer vi överens om ett pris.

 

- Sök bidrag hos kommunen för "Skapande Skola".

 

- Ge oss besked när ni fått svar från Kommunen.

   Då börjar vi arbetet.

 

____________________________________

 

I priserna ingår planering, förarbete och efterarbete.

____________________________________

 

OBS!

Det går självklart bra att köpa dessa tjänster av oss även om ni inte söker bidrag från kommunen.