Kultur röd

Forumteater

 

Forumteater är en form av teater som får åskådarna möjlighet att uppleva,

reflektera och agera vid problematiska situationer.

 

 

En forumpjäs är kort, speglar ett verkligt problem och slutar alltid i en svår situation.

Detta ska åskådarna själva försöka ändra på.

 

Genom att bryta spelet mitt i en scen och byta ut en person i handlingen kan åskådaren själv sätta allting i en helt annan situation som istället slutar i en positiv stämning.

 

Forumteater är ett kraftfullt sätt att arbeta med komplexa och svåra frågor,

som exempelvis arbetsplatsproblematik, mobbing

eller hur man kommunicerar och löser en konflikt.

 

Denna typ av teater passar bra i alla åldrar!

Boka forumspel!

Vill ni ha forumspel på er skola eller arbetsplats?

Ta kontakt med oss i Kulturaktörerna i god tid innan.

 

 

Bawan Ahmad

0707-73 66 47

bawan@kulturaktorerna.se

 

Vi erbjuder även forumteater inom "Skapande Skola"

Läs mer här!