Kultur röd

Forumspel

2 teaterpedagoger ger tre lektioner med grundläggande kunskaper för att lösa problem i form av forumteater.

* Röst*

*Värderingsövningar*

*Improvisation*

*Uppspel*

Varje lektion bör ligga på ca 80min.

 8.000 kr + reseersättning

Vad är Forumteater?

Forumspel

 HELDAG

2 teaterpedagoger ger lektioner med grundläggande kunskaper för att lösa problem i form av forumteater.

 

* Röst*

*Värderingsövningar*

*Improvisation*

*Uppspel*

 

 

 7000 kr + reseersättning

 

Vad är Forumteater?

 

Kulturaktörerna kan enkelt skräddarsy ett koncept

utefter era teman och önskemål.

 

Boka in ett möte!